Disclaimer WaterStratego.nl

Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluit de de Stichting WaterStratego iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn/haar kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

WaterStratego.nl bevat links naar externe websites. WaterStratego.nl is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van die websites. WaterStratego.nl vrijwaart zich van alle juridische consequenties. De Stichting WaterStratego houdt de eindverantwoordelijkheid over de teksten op de website.

Privacy
De privacy is volledig beschermd.
WaterStratego.nl gebruikt cookies alleen als u kiest voor het spelelement in WaterStratego. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw PC/Laptop of mobiel apparaat worden opgeslagen. Hierin zijn uw opgegeven nummer, naam en laatst beantwoorde vraag opgeslagen. De Stichting WaterStratego gebruikt deze informatie niet anders dan om het spel te spelen.
De Stichting biedt deze informatie ook niet aan voor gebruik aan derden. De spelgegevens worden na één week vernietigd.

Copyright
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voor externe publicaties is bronvermelding verplicht.